Pressemeddelelse fra d. 15. august 2023

Tømrer- og Snedkermester Egon Olsen & Søn A/S fejrer deres 100-års jubilæum fredag den 25. august. Virksomheden, der beskæftiger 70 medarbejdere, har løbende tilpasset sig markedet og den teknologiske udvikling samt udvidet sine aktiviteter til at omfatte en bred vifte af byggeprojekter lige fra renovering og ombygning til nybyggeri og entrepriser, som f.eks. i Irmabyen og Solrød Vandværk.

Der er sket meget, siden Sigvald Olsen grundlagde det, der i dag er kendt som Tømrer- og Snedkermester Egon Olsen & Søn i 1923. Direktør Michael Hoff-Møller glæder sig til at fejre jubilæet og hylde medarbejderne ved en fest for dem og deres partnere samt en reception for kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

– Fokus for vores udvikling har altid været, og er stadig, at drive en traditionel og ansvarlig tømrer- og snedkervirksomhed, der værner om de faglige dyder, leverer høj kvalitet og service, samtidig med at vi har et godt arbejdsmiljø. De senere år med Covid-19, et marked med stigende priser, mangel på visse materialer og stigende krav og forventninger til grøn omstilling har til tider sat vores virksomhed under pres. Jeg er meget stolt af mit team, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sende en ekstraordinært stor tak til alle vores medarbejdere, der altid har arbejdet målrettet og engageret for at servicere vores kunder bedst muligt, fortæller direktør Michael Hoff-Møller og fortsætter:

Receptionen og jubilæumsfesten den 25. august vil være en hyldest til medarbejderne, der hver dag arbejder for at sikre, at vi fortsat udvikler os og lever op til både vores kunders og samarbejdspartneres forventninger.

Egon Olsen 100 år - Første firmabil, med Egon Olsen til højre (ca. 1955)

Egon Olsens første firmabil, med Egon Olsen til højre (ca. 1955)

Dynamisk vækst og flere arbejdspladser

Egon Olsen & Søn har for nylig godkendt, ikke en 100-års plan, men en ny treårig strategi med ambitioner og planer for grøn omstilling, social ansvarlighed og dynamisk vækst. Strategien sigter mod at opnå en stærkere markedsposition og skabe omkring 20 nye arbejdspladser.

– En del af baggrunden for vores succes er, at vi i dag strækker os længere for vores kunder. Vores medarbejdere er kendt for deres professionalisme, høj kvalitet og høflig og proaktiv kommunikation. Dette har resulteret i gode anbefalinger, tilbagevendende kunder og en stadig stigende portefølje af projekter. Og det er netop dette fundament, der skal drive vores vækst og styrke vores markedsposition, hvor vi har planer om at skabe cirka 20 nye arbejdspladser, opnå en omsætning på 100 millioner kroner og investere i at blive en endnu mere bæredygtig og ansvarlig virksomhed, fortæller Michael Hoff-Møller.

Hos Egon Olsen & Søn er bæredygtighed, den grønne omstilling og social ansvarlighed blevet integreret i strategien, hvor fokus og de primære målsætninger ligger på områder, de selv har direkte indflydelse på.

– I vores arbejde med at blive en mere bæredygtig virksomhed og bidrage til den grønne omstilling, har vi i første omgang valgt at fokusere på at reducere vores egen miljøpåvirkning og fremme mere bæredygtige løsninger. Det gør vi dels ved rådgivning og valg af materialer, og ved at prioritere korrekt sortering og håndtering af vores affald. Dels ved at optimere planlægningen af vores arbejdsopgaver, så vi begrænser vores kørsel. Vores største indsatsområde, i forhold til at nedbringe vores eget CO2-forbrug, er dog at finde alternativer til fossilt brændstof.

Egon Olsen 100 år - Tre generationer: Sigvald, Egon og Jesper Olsen

Lærlingeindsats sikrer fremtidens tømrer

Udover initiativer for at blive en mere bæredygtig virksomhed, investerer Egon Olsen & Søn også i at uddanne næste generation af tømrer- og snedkersvende. Dette sker bl.a. gennem en ambitiøs lærlingepolitik, der sætter rammerne for, at de unge lærlinge kan udvikle deres færdigheder, opbygge en solid faglig baggrund og lære at levere høj kvalitet og gode kundeoplevelser.

– Vi ønsker fortsat at leve op til vores kunders forventninger, bygge deres drømme og imødekomme de stigende krav til bæredygtighed og grøn omstilling, som vores branche står overfor. Derfor ser vi det som en vigtig opgave og et stort ansvar at bidrage til uddannelsen af dygtige faglærte tømrer, der har lyst til at arbejde og gøre karriere inden for branchen. En opgave og et ansvar vi gerne tager på os, slutter Michael Hoff-Møller.

Egon Olsen & Søn har kontinuerligt 15 lærlinge under uddannelse, hvilket er 10 gange flere end regeringens krav til en virksomhed af deres størrelse. Derudover involverer direktør Michael Hoff-Møller sig aktivt i uddannelsen og sidder med i uddannelsesudvalget på Roskilde Tekniske Skole.

For yderligere oplysninger:
Michael Hoff-Møller, Adm. Direktør
Tlf.: 2331 3348
Mail: michael@egon-olsen.dk

Egon Olsen 100 år - Tre generationer: Sigvald, Egon og Jesper Olsen

Om Tømrer- og snedkermester Egon Olsen & søn

Den 17. august har Tømrer- og Snedkermester Egon Olsen & Søn i et helt århundrede drevet en traditionel tømrer- og snedkerforretning, hvor de værner om de faglige dyder, tilpasser sig markedsudviklingen og har ambitiøse vækst- og udviklingsplaner for fremtiden. Virksomheden beskæftiger i dag 70 medarbejdere, hvoraf 15 er lærlinge. Treårsstrategien sigter efter at skabe omkring 20 nye arbejdspladser, opnå en omsætning på 100 millioner kroner og arbejde videre med den grønne omstilling samt minimering af eget klimaaftryk.

Lidt historie

Sigvald Olsen grundlagde den 17. august 1923 det, der i dag er kendt som Tømrer- og Snedkermester Egon Olsen og Søn. Det var dog først, da hans barnebarn Jesper Olsen overtog virksomheden fra sin far Egon Olsen i 1985, at navneskiftet blev gennemført. I dag drives virksomheden af administrerende direktør Michael Hoff-Møller, der også ejer Egon Olsen & Søn sammen med Jesper Leen Jensen.