Erhverv

Uanset, om jeres lokaler skal bygges om, eller bygningen skal renoveres, så er det vigtig, at byggearbejdet udføres med respekt for jer som arbejdsplads.

Vi er en handlekraftig virksomhed, der har mange års erfaring med renovering og ombygning af erhvervsbyggeri. Vi har hurtig responstid, da vi ved, at tid er en vigtig faktor for dig som erhvervsdrivende.

Vi tager hensyn til jeres produktion

I skal kunne fungere som virksomhed, mens vi renoverer. Vi er derfor meget opmærksomme på at udføre byggearbejdet til mindst mulig gene for jer og med respekt for jeres arbejde. Vi er gentagne gange blevet valgt som håndværkere til en entreprise grundet vores hensyntagen til jeres produktion.

Dialog er afgørende for resultatet

Vi mener, at dialog med byggeriets brugere er afgørende for et godt resultat, især når den samtidig støttes af professionel og beslutningsdygtig rådgivning. Vi sørger derfor løbende for at være i dialog med jer under renoveringen.

Omtanke for indeklima og arbejdsmiljø

På omkostningssiden tænker vi ikke kun på husets bygge- og anlægspris, men også på ejendommens fremtidige drift, som skal tilrettelægges med tanke på et minimum af vedligehold. Samtidig har vi omtanke for jeres indeklima og arbejdsmiljø i vores planlægning.

Kvalitet på kort tid
”Egon Olsen & Søn A/S har udført ombygningen af vores direktions- og bestyrelseskontorer under stor hensynstagen til husets daglige drift og med et virkelig flot resultat på trods af, at vi gav Egon Olsen & Søn A/S urimelige tidsfrister. Den gode kvalitet og optimale byggeproces skyldes ikke mindst den professionelle dialog, som Egon Olsen & Søn A/S skabte med vores rådgiver og Dansk Magisterforening som bygherre.” – Bjarne Jakobsen, Finanschef Dansk Magisterforening.

Referencer