Vores omdrejningspunkt er vores medarbejdere

Vi har som mål at være den foretrukne tømrervirksomhed, der tiltrækker og værner om de bedste svende, funktionærer og lærlinge fra hele Sjælland. Vi er en dynamisk virksomhed med kompetente medarbejdere, der udfører tømrerarbejde til aftalt tid, kvalitet og pris til gavn for dig som kunde.

“Med glade og fagligt dygtige medarbejdere skaber vi de bedste resultater for vores kunder.”

Du skal som kunde mødes af fagligt dygtige håndværkere, som kan rådgive dig før, under og efter arbejdet er udført. Vores mangeårige erfaring skal afspejle sig i din oplevelse og må aldrig skabe usikkerhed i dit valg. Vi siger hellere nej tak til en opgave, der ikke kan udføres håndværksmæssigt korrekt, end at prøve at komme dig i møde på forkert grundlag. Det kalder vi rådgivning og garanti for kvalitetshåndværk.

Ved tilbudsgivning har vi én medarbejder, der modtager og fordeler tilbudsopgaverne

Tilbudsmaterialet ”screenes” for eventuelle mangler, herunder myndighedsbehandling o. lign. for at undgå, at der ikke sættes et forløb i gang, som ikke kan myndighedsbehandles. Vi kan ikke fremsende byggeandragende eller udføre statiske beregninger til myndighederne, men vi har gode samarbejdspartnere i form af ingeniører og arkitekter.

Den enkelte konduktør, som skal afgive tilbuddet, kontakter dig med henblik på en besigtigelse og en forventningsafstemning. Herefter indhenter vi priser og fremsender et tilbud iht. aftalt tidspunkt.
Vi tillader os at kontakte dig indenfor en uge efter afsendelse for at sikre, at tilbuddet er kommet frem og for at kunne svare på eventuelle spørgsmål.

Efter modtagelse af accept aftales opstartsdato samt eventuelle praktiske hensyn, der skal tages hånd om inden opstart

Vi orienterer de respektive håndværkere om opgavens omfang og varighed. Som kunde bliver du præsenteret for de medarbejdere, der vil håndtere opgaven. Det skaber tryghed for alle parter.

Under udførelsen af opgaven tager vi løbende fotos og notater af eventuelle forhold, som afsluttes inden den endelige aflevering. Vi udarbejder protokoller som dokumentation for, at de rette forhold har været til stede under arbejdets udførelse.

Ved aflevering gennemgår vi arbejdet sammen med dig. Vi laver en decideret afleveringsprotokol, hvor eventuelle anmærkninger/mangler ved arbejdet bliver noteret og aftaler samtidig en dato for afhjælpning. Alt efter aftaleform indkalder vi eller bygherren til en ét-års gennemgang og senere en fem-års gennemgang.

Vores værdigrundlag:

  • Vi er stolte af vores arbejdsplads
  • Vi overholder vores aftaler
  • Vi er ærlige og troværdige
  • Vi er gode kollegaer

Ansvarlighed

At tage ansvar, er en del af at være en attraktiv virksomhed. Hos Egon Olsen & Søn A/S ønsker vi at tage ansvar og bidrage positivt til det samfund, vi alle er en del af. Det gør vi ved at drive en ansvarlig virksomhed. Igennem en række initiativer og målrettede indsatser arbejder vi for at sikre, at vi er en attraktiv arbejdsplads med spændende jobmuligheder, der tiltrækker branchens bedste folk, så vi fortsat kan bygge vores kunders drømme. Derudover engagerer vi os i og bidrager til det lokale erhvervs- og foreningsliv.

Klik her for at læse mere om vores holdning til at drive en ansvarlig virksomhed.

Referencer