Har du brug for rådgivning?

I mange tilfælde kan det være nødvendigt at inddrage en rådgivende ingeniør, arkitekt eller byggesagkyndig. Det gælder især, hvis du planlægger forandringer ved husets bærende konstruktioner f.eks. at flytte en væg, sætte ekstra vinduer ind eller at omdanne tørreloftet til boligareal. Ved nogle kloak- og elarbejder kan det også være en god idé at få rådgivning.

Vi har et tæt samarbejde med både arkitekter og rådgivere, så ring hvis du mangler en anbefaling.

Fem gode råd inden du går i gang

Når du skal foretage reparationer eller renoveringer af dit hjem, er der nogle få, men vigtige ting, du skal huske, når du indgår en aftale med en håndværker:

 • Overvej nøje, hvad du vil have udført
  Du skal som det første tage højde for, at du måske skal søge byggetilladelse til det, du vil have bygget. Undersøg også, om der er bestemmelser, der kan have indflydelse på dine planer. Det kan eksempelvis være bestemmelser i lokalplanen eller i kommuneplanen.
 • Sørg for, at opgaven er godt beskrevet og i overensstemmelse med dine ønsker
  For at spare tid og få en effektiv proces er det vigtigt, at du konkretiserer dine planer. Hvis du ønsker tilbud fra flere end én virksomhed, skal du sikre dig, at grundlaget for tilbud er ens, så der bydes på det samme. På den måde får du et retvisende sammenligningsgrundlag, når du skal vælge håndværker. Det er en god idé at skrive aftalerne ned – især hvis der er tale om større byggeopgaver. Du kan evt. benytte standardkontrakt til AB-Forbruger. Så er der ingen tvivl om, hvad du og din håndværker har aftalt.
 • Vær sikker på, hvad arbejdet kommer til at koste inkl. moms
  Et overslag er ikke bindende for virksomheden, det er kun et skøn. Kun prisen ved afgivelsen af et tilbud er bindende. Sørg for, at aftalen er skriftlig. Prisen dækker kun det arbejde, der er beskrevet i aftalen. Priser til forbrugere skal altid oplyses inkl. moms.
 • Husk at aftale, hvornår arbejdet skal påbegyndes og afsluttes
  Overvej, om arbejdet kan vente til vinterhalvåret, hvor håndværkerne typisk har færre opgaver og derfor bedre tid. Du bør under alle omstændigheder starte i god tid, inden du ønsker arbejdet færdigt. Det er vigtigt, at du og din håndværker aftaler, hvornår arbejdet starter og slutter.
 • Tjek, at virksomheden er dækket af Byg Garanti
  Ønsker du sikkerhed for eventuelle tab ved fejl og mangler ved byggeriet? Så skal du samarbejde med en virksomhed, der er dækket af Byg Garanti. Ordningen dækker dine tab med op til 100.000 kr. inkl. moms pr. byggesag. Efter arbejdet er færdigt, dækker garantien i op til tre år for synlige fejl og op til ti år for skjulte fejl og mangler.

Det beløb, du maksimalt kan få dækket, vil blive opgjort på baggrund af Byggeriets Ankenævns kendelse, en dom, en voldgiftafgørelse eller en sagkyndig vurdering. Vær opmærksom på, at følgeskader eller indirekte tab ikke er dækket.

Kilde: Dansk Byg Garanti www.byggaranti.dk

Indhent tilbud

Har du brug for et tilbud på en specifik opgave, er du velkommen til at udfylde kontaktformularen i højre side, så vender vi tilbage snarest muligt.

Referencer