VI UDFØRER OM- OG TILBYGNINGER

Vi har mange års erfaring og bygger alt fra carporte til skure og mindre tilbygninger som f.eks. udestuer, der kan forlænge sommeren i begge ender.

Uanset, om du skal have nyt badeværelse, bygget en garage eller ombygget tørreloftet til beboelse, så er der en række spørgsmål, du skal overveje, inden du går i gang:

Er der brug for en rådgiver?

Det kan være nødvendigt at inddrage en rådgivende ingeniør, arkitekt eller byggesagkyndig. Det gælder især, hvis du planlægger forandringer ved husets bærende konstruktioner f.eks. at flytte en væg, sætte ekstra vinduer ind eller at omdanne tørreloftet til beboelse. Ved nogle kloak- og elarbejder kan det også være en god idé at få rådgivning.

Er der regler, der skal overholdes?

Alt efter, hvad du skal have udført, kan der være regler og krav, der skal overholdes, eller byggetilladelser der skal indhentes. Der kan f.eks. være krav til vådrum, energiforbrug og isolering, konstruktioner og materialer, indeklima og ventilation, el- og kloakarbejde, redningsåbninger og flugtveje, brandforhold mv.  Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i, hvilke regler der gælder i forbindelse med dit byggeprojekt eller får hjælp fra en rådgiver.

Skal der indgås en skriftlig kontrakt med håndværkeren?

Det er altid en god idé at aftale præcist, hvad der skal udføres. Sørg for, at aftalen er skriftlig og vær opmærksom på, at prisen kun dækker det arbejde, der er beskrevet i aftalen. Er der ændringer til aftalen, så sørg for at de også er skriftlige. Du kan evt. benytte standardkontrakt til AB-Forbruger, så der ikke er tvivl om, hvad du og din håndværker har aftalt.

Kom godt i gang

Du kan læse flere gode råd her om at komme godt i gang.

Dit byggeprojekt skal overholde lovgivningen

Som boligejer har du ansvaret for at overholde love og regler, når du udfører byggeprojekter. Du bør derfor sætte dig grundigt ind i reglerne eller få hjælp fra en rådgiver. De vigtigste regler, du bør kende, er: Byggeloven, Bygningsreglementet, BBR-loven, Planloven, Lov om udstykning og anden registrering på matriklen. Herudover kan der være bekendtgørelser, kommune- og lokalplaner, servitutter mv.

Referencer