Årets vinder af CSR People Prize 2018 blev kåret 1. oktober på Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia. Egon Olsen & Søn A/S fik en 2. plads i kategorien små og mellemstore virksomheder.

20 år med socialt ansvar

I år kan CSR People Prize fejre 20 års jubilæum. Siden prisen blev uddelt første gang i 1999, har målet med prisen været, at fremhæve de gode eksempler og hylde de virksomheder, som gør en særlig, ekstraordinær indsats. Det er virksomheder, som eksempelvis udmærker sig ved at skabe job til flygtninge, sårbare unge eller andre mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Tager hånd om medarbejdere, der risikerer at miste fodfæstet på arbejdsmarkedet, eller ved at forebygge sygdom og nedslidning

For det menneske, som er på kanten af arbejdsmarkedet på grund af sygdom, ulykke eller psykiske udfordringer, kan det gøre en stor forskel, at få chancen for at bevise sit værd og vokse på en rigtig arbejdsplads.

Det var VSFA – Virksomhedsforum for Socialt Ansvar – der i 1999 stiftede det, der dengang hed Netværksprisen og som siden har udviklet sig til det vi i dag kender som CSR People Prize.

Egon-Olsen og FN’s Verdensmål

Blandt de 17 verdensmål arbejder Egon Olsen & søn aktivt med:

Mål 4: Kvalitetsuddannelse – Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst – Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion – Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer